cue something up

  1. Verb bir kaydı tam yerine getirmek
  2. Verb bir kaydı yürütmeye hazır hale getirmek