dead freight

  1. taşıtan şahsın taşınmaktan vazgeçmesi halinde sözleşme gereği ödemek zorunda olduğu navlun
  2. ölü navlun
  3. pişmanlık navlunu
  4. gemide boş kalan yerler için taşıtanın ödemek zorunda kaldığı navlun
  5. taşıtanın yolculuktan vazgeçmesi durumunda ödeyeceği navlun