deal between parties

  1. taraflar arasında anlaşma