deal with a subject

  1. Verb bir konu üzerinde çalışmak