debris

  1. Noun enkaz, kırıntı, döküntü, yıkıntı, harabe, kalıntı, birikinti, moloz.
  2. Noun, Geology yığıntı, kaya/taş yığını.
enkazdan mal kurtarmak Verb
enkaz kaldırma hükmü (hasardan sonra enkazın kaldırılması masraflarını karşılayan teminat
bir şehri mezbelelikten kurtarmak Verb
enkazın kaldırılması için sigorta
enkaz, kırıntı, döküntü, yıkıntı, harabe, kalıntı, birikinti, moloz. Noun
yığıntı, kaya/taş yığını. Noun, Geology