1. İsim enkaz, kırıntı, döküntü, yıkıntı, harabe, kalıntı, birikinti, moloz.
  2. İsim, Jeoloji yığıntı, kaya/taş yığını.
enkazdan mal kurtarmak Fiil
enkaz kaldırma hükmü (hasardan sonra enkazın kaldırılması masraflarını karşılayan teminat
bir şehri mezbelelikten kurtarmak Fiil
enkazın kaldırılması için sigorta
enkaz, kırıntı, döküntü, yıkıntı, harabe, kalıntı, birikinti, moloz. İsim
yığıntı, kaya/taş yığını. İsim, Jeoloji