debt discount

  1. Noun borç iskontosu
  2. bankadan alınan para ile borçlanılan ve faiz ilavesiyle oluşan miktar arasındaki fark
  3. borç iskontosu (bankadan alınan para ile borçlanılan ve faiz ilavesiyle olu
tahvilin ömrü içinde dengelemek için şirketin kâr ve zarar hesabına işlenen nakit olmayan masraflar
kırdırılarak satılan tahvillerden elde edilen para ile vadelerinde ödenecek başabaş değeri arasındaki farkı
söz konusu mali döneme düşecek şekilde
uzun vadeli borç yükümlülüklerine mahsuben iskonto ve giderlerin belli bir oranına tekabül etmek üzere
her mali dönemde gelire bindirilen meblağ