defeat the provisions of a will

  1. Verb bir vasiyetnamenin hükümlerini tanımamak