delay the proceedings

  1. Verb kovuşturmayı sürüncemeye uğratmak