deletion of a nation

  1. bir milletin ortadan kaldırılması
  2. kökünün kurutulması