deliver goods to sb's address

  1. Verb malları birinin adresine teslim etmek