demand shift

  1. talep kayması
talepteki değişme (tüketici talebindeki değişmenin derecesi
talebin değişmesi