deputy coast guard commander

  1. Noun, Maritime Traffic sahil güvenlik komutan yardımcısı