describe as

  1. saymak, addetmek, telâkki etmek, gözü/nazarı ile bakmak.
    I describe the attempt as a failure/as unsuccessful.
birinin doktor olduğunu söylemek Verb
birini gerçekten akıllı olarak tanımlamak Verb
birinin durumunu birşey olarak açıklamak Verb
birinin durumunun birşey olduğunu belirtmek Verb