destroy sb's powers of resistance

  1. Verb birinin direnme gücünü yok etmek