determine the meaning of sth

  1. Verb bir şeyin anlamını belirlemek