die of

  1. Verb aşırı bir durumda olmak
hastalıktan ölmek Verb
harap olarak ölmek Verb
utancından yerin dibine girmek Verb
tehlikeli hava şartlarına maruz kalarak ölmek Verb
açlıktan ölmek Verb
kahrından ölmek Verb
açlıktan ölmek Verb
yatakta ölmek Verb
yaşlılıktan ölmek Verb
zehirlenmeden ölmek Verb
açlıktan ölmek Verb
çok iyi bir Hıristiyan olarak nam bırakarak ölmek Verb
ya herrü , ya merru (argo)