diligent

  1. Adjective gayretli, çalışkan.
    He's a diligent worker and deserves more pay.
  2. Adjective sebatlı, dikkatli, aralıksız, fasılasız, yorulmaz, durup dinlenmeyen.
    a diligent search.
işinde gayretli ve çalışkan olmak Verb
ilk harekete geçen taraf Law