direct applicability

  1. doğrudan uygulanabilirlik