direct evidence

  1. Noun aracısız delil: izaha ve tahkike muhtaç olmayan delil. (bkz: circumstantial evidence )