direct evidence

  1. İsim aracısız delil: izaha ve tahkike muhtaç olmayan delil. (bkz: circumstantial evidence )