direct loss

  1. direkt zarar
yangının yaptığı direkt hasar