direct taxation

  1. direkt vergilendirme
  2. dolaysız vergilendirme
direkt vergilendirmeden endirekt vergilendirmeye geçme