discharge an employee

  1. Verb bir memuru işten çıkarmak
bir memurun işten çıkarılması