discount bank

  1. iskonto işleriyle uğraşan banka
banka iskontosu: bankanın borç verdiği paradan peşin olarak aldığı faiz.
iskonto bankası Noun
iskonto bankası (genelde ticaret bankası olup akseptans , kambiyo senedi ve senet karşılığı kredi verir
bir senedi bankaya kırdırmak Verb