dish up

  1. (güzel/düzenli/mükemmel bir şekilde) sunmak/açıklamak/izah etmek.
    to dish up a good argument.

    dish up old facts in a new form: herkesin bildiği şeyi yeni imiş gibi öne sürmek.
kotarmak Verb
halletmek Verb
bir bahane uydurmak Verb
bir kitabın içindekileri başka bir şekilde düzenleyip sunmak Verb
yemeği kotarmak Verb
her zamanki fikirlerini ortaya koymak Verb
bilinen gerçekleri yeni bir biçimde sunmak Verb