1. (güzel/düzenli/mükemmel bir şekilde) sunmak/açıklamak/izah etmek.
    to dish up a good argument.

    dish up old facts in a new form: herkesin bildiği şeyi yeni imiş gibi öne sürmek.
kotarmak Fiil
halletmek Fiil
bir bahane uydurmak Fiil
bir kitabın içindekileri başka bir şekilde düzenleyip sunmak Fiil
yemeği kotarmak Fiil
her zamanki fikirlerini ortaya koymak Fiil
bilinen gerçekleri yeni bir biçimde sunmak Fiil