distribute

 1. Transitive Verb dağıtmak, üleştirmek, bölüştürmek, tevzi/taksim etmek.
  to distribute the books to the students.
 2. Transitive Verb bölmek, ayırmak.
  The children were distributed into 3 groups for the tour.
 3. Transitive Verb düzenlemek, sınıflandırmak, tasnif etmek.
  The work is distributed for speedier handling.
 4. Transitive Verb, Logic bir sözcüğü genel kapsamda kullanmak. Örneğin “
  All dogs are animals.” tümcesindeki “
  dogs
  genel kapsamda kullanılmıştır.
 5. Transitive Verb, Printing dizilmiş metinleri yerlerine yerleştirmek.
kâr payı dağıtmak Verb
film dağıtmak Verb
film kiraya vermek Verb
daha yüksek kâr payı dağıtmak Verb
(iflas kanunu) iflas masasını dağıtmak Verb
öncelik sırasına göre dağıtmak Verb
sadaka dağıtmak Verb
bir terekeyi bölmek Verb
kura ile dağıtmak Verb
eşit olarak dağıtmak Verb
belli bir oran içinde dağıtmak Verb
adalet dağıtmak Verb
bir tarla üzerine gübre saçmak Verb
yaymak, sürmek, serpmek, saçmak.
distribute the paint evenly over the wall. This new machine distributes
seed evenly and quickly (over the whole farm).
kârı dağıtmak Verb
eşit olarak dağıtmak Verb
aktifleri bölmek Verb
mektupları yanlış posta kutularına koymak Verb
hâsılatı bölüştürmek Verb
borsa kazancını dağıtmak Verb