1. Geçişli Fiil dağıtmak, üleştirmek, bölüştürmek, tevzi/taksim etmek.
  to distribute the books to the students.
 2. Geçişli Fiil bölmek, ayırmak.
  The children were distributed into 3 groups for the tour.
 3. Geçişli Fiil düzenlemek, sınıflandırmak, tasnif etmek.
  The work is distributed for speedier handling.
 4. Geçişli Fiil, Mantık bir sözcüğü genel kapsamda kullanmak. Örneğin “
  All dogs are animals.” tümcesindeki “
  dogs
  genel kapsamda kullanılmıştır.
 5. Geçişli Fiil, Matbaacılık dizilmiş metinleri yerlerine yerleştirmek.
kâr payı dağıtmak Fiil
film dağıtmak Fiil
film kiraya vermek Fiil
daha yüksek kâr payı dağıtmak Fiil
(iflas kanunu) iflas masasını dağıtmak Fiil
öncelik sırasına göre dağıtmak Fiil
sadaka dağıtmak Fiil
bir terekeyi bölmek Fiil
kura ile dağıtmak Fiil
eşit olarak dağıtmak Fiil
belli bir oran içinde dağıtmak Fiil
adalet dağıtmak Fiil
bir tarla üzerine gübre saçmak Fiil
yaymak, sürmek, serpmek, saçmak.
distribute the paint evenly over the wall. This new machine distributes
seed evenly and quickly (over the whole farm).
kârı dağıtmak Fiil
eşit olarak dağıtmak Fiil
aktifleri bölmek Fiil
mektupları yanlış posta kutularına koymak Fiil
hâsılatı bölüştürmek Fiil
borsa kazancını dağıtmak Fiil