do or die

  1. büyük gayret/çaba harcamak, canını dişine takmak, ölesiye gayret sarfetmek.
ölüm kalım, her ne pahasına olursa, bütün gücüyle/varlığı ile.
do-or-die attempt to halt the invaders. Adjective