do the necessary

  1. gereğini yapmak, gerekli önlemleri almak, icabına tevessül etmek.