dormant claim

  1. kabul ettirilmemiş talep
  2. yerine getirilmemiş talep
  3. müstakbel alacak ya da mütalebe hakkı