early- bird

  1. erken kalkan
  2. sabahçı
erken kalkan.
The early bird catches the worm: Erken kalkanın nasibi bol olur.
erkenci, erken kalkan/davranan/gelen kimse. Noun
Avrupa ile ABD arasında telefon/TV haberleşmesi sağlayan uydu. Noun
sabah erken kalkan kişi
erken kalkan yol alır