economic period

  1. ekonomik dönem
ekonomik bakımdan işlerin ölü olduğu dönem
ekonomik faaliyette yavaşlama dönemi