edge one's way through the crowd

  1. Verb kalabalığı yararak ilerlemek