effect an entry

  1. Verb bir muhasebe kaydı düşmek
  2. Verb giriş kaydı yapmak