eight- hour (working) day

  1. çalışma süresini günde sekiz saat olarak kabul eden sistem