electronic device

  1. iletimi, elektronların vakum, gaz, yarı iletken hareketi ile sağlanan cihaz