employee discount

  1. memur için uygulanan iskonto
  2. işçi için uygulana iskonto
  3. işçi için uygulanan iskonto
  4. işçi için uygulanan indirim
  5. memur için uygulanan indirim