end rate

  1. son fiyat (en yüksek oranda iskonto uygulanmış reklam yeri ya da zamanı