endow

  1. Transitive Verb vakfetmek, (hayır işine) bağışlamak, bağışta bulunmak, bağış yapmak, ihsan etmek, (sürekli) irat bağlamak.

    He spent all his large fortune on endowing a hospital. The rich man endowed the college he had attended.
  2. Transitive Verb çeyiz vermek.
hastaneye bir yatak bağışlamak Verb
fon tahsis etmek Verb
bir kamu kuruluşunun işlemesi için sermaye sağlamak Verb
hastaneye devamlı gelir sağlamak Verb
bir hastaneye devamlı gelir sağlamak Verb
bir prense arazi veya para vermek Verb
profesörlük vermek Verb
(meziyet, kabiliyet, zekâ vb.) doğuştan malik/haiz olmak, ihsan etmek.
Nature endowed her with both
beauty and brains.
endowed with: malik, haiz, sahip.
sermayesi olmak Verb