enhance

  1. Transitive Verb yükseltmek, şiddetlendirmek, büyütmek, çoğaltmak.
  2. Transitive Verb (değerini, fiyatını vb.) artırmak, fazlalaştırmak, ziyadeleştirmek.
    The gardens enhanced the beauty
    of the house. The moonlight enhanced the beauty of the scene.
iyileştirme Noun
fiyatını artırmak Verb
fiyatı yükseltmek Verb
malların fiyatlarını yükseltmek Verb
arsanın değerini artırmak Verb