enter goods

  1. Verb gümrükte malları deklare etmek
  2. Verb malları gümrükte deklare etmek
  3. Verb gümrükte mal beyanında bulunmak
malları gümrükte deklare etmek Verb