enter protest

  1. Verb itirazda bulunmak
senede protesto çekmek Verb
senedi protesto çekmek Verb
senedi protesto etmek Verb
protesto çekmek Verb
resmen protesto çekmek Verb
birini yalanlamak Verb
inkâr etmek Verb
gemideki hasar hakkında yeminli bildiri vermek Verb