entry of a country into world politics

  1. Noun bir ülkenin dünya politikasına girişi