equal opportunity

  1. fırsat eşitliği
ayrıcalıksız işveren: işçiler veya adayları arasında ırk, renk, din, cinsiyet, milliyet farkı gözetmeden
hepsine eşit haklar tanıyan işveren.
eşit istihdam fırsatı
eşit fırsat programı