estimate sb's abilities

  1. Verb birinin yeteneklerini takdir etmek