examine thoroughly

  1. Verb baştan başa incelemek
  2. Verb iyiden iyiye incelemek