exclamation

  1. Noun, Language-Literature ünlem
  2. Noun ünlem, nida.
    “Good heavens!” is an exclamation: “Aman Yarabbi!” sözü bir ünlemdir.
  3. Noun haykırış, çığlık, bağırma, feryat.
  4. Noun söylenme, ânî söylenen söz, hayret/şaşkınlık/beğeni/korku sözü.
    to utter (= say) an exclamation of
    anger: öfke ile söylenmek.
ünlem işareti
ünlem/nida işareti (
!), ünlem belgisi.
ünlem/nida işareti (
!), ünlem belgisi.