executor by substitution

  1. ikame yoluyla tayin edilen vasiyeti tenfiz memuru